.
مقصد
.

Meliá Península Varadero 5 ستاره‌

Punta Hicacos - Varadero

خدمات

  • کووید 19 - امنیت بهداشتی کووید 19 - امنیت بهداشتی
    • ارزیابی گرما
    • صفحه محافظت در میز پذیرش
    • ژل هیدروالکلی در منطقه‌های مشترک
    • کاهش ظرفیت رستوران