Switching to Desta
.
目的地
.
选择日期

Iberostar Bella Vista Varadero Resort 5 星级

Carretera Las Morlas, Km. 11 - 巴拉德罗

服务

 • 概况 概况
  • 从16:00 开始进入
  • 直到10:00离开
  • 无线
  • 互联网
  • 冷气
  • 海滨
 • 健康 健康
  • 室外游泳池
  • 儿童泳池
  • 池边酒吧
  • 日光浴躺椅/沙滩椅
  • 水疗中心
  • 简讯
  • 美发师
  • 健身房
  • 团体课
 • 活动 活动
  • 海滩出入口
  • Water park
  • 水上运动
  • 网球
  • 高尔夫球
 • 休闲和家庭 休闲和家庭
  • 儿童游戏场
  • 育婴房
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 饭店
  • 客房服务
 • 接待服务 接待服务
  • 安全
 • 商务设施 商务设施
  • 会议室